Vertex v2 RDA by TBM

Vertex v2 je drip atomizer moderske kuće The Boss Mod izrađen od nerđajućeg čelika oznake 304. Prečnik ovog atomizera je 22 mm i predviđen je za rad kako sa jednim grejačem, tako i sa sistemima od dva ili četiri grejača (single, dual i quad coil). Sastoji se od baze, spoljašnjeg prstena za štelovanje protoka vazduha i gornje kape sa unutrašnjim zidom tanka.

Baza atomizera ima klasičan dizajn sa tri posta za pričvršćivanje krajeva grejača i to centralni pozitivni i dva bočna negativna koji su zavareni za samu bazu radi bolje provodljivosti. Otvor za pričvršćivanje kantala na pozitivnom postu ima prečnik od 2.5 mm, dok su otvori na negativnim postovima prečnika 2 mm. Pozitivni pin u 510 konektoru je štelujući kako bi se obezbedio dobar kontakt na svim modovima i omogućilo ušrafljivanje atomizera u mod do kraja i izrađen je od bakra koji je na kraju posrebren. Baza na sebi ima i jedan o-ring za fiksiranje gornje kape sa unutrašnjim zidom tanka.

Gornja kapa na sebi ima klasičan otvor za 510 drip tip i sa unutrašnje strane je obrađena konkavno čime je u mnogome smanjena zapremina same komore u kojoj tečnost isparava što garantuje izražen ukus tečnosti. Na gornju kapu se nastavlja unutrašnji zid komore za isparavanje ili tank i on na sebi ima tri otvora za prolaz vazduha, od kojih su dva postavljena jedan nasuprot drugog za korišćenje kod dual i quad coil sistema grejača, dok je treći usek postavljen između ova dva useka (posmatrajući sam zid tanka) i predviđen je za korišćenje u single coil varijanti. Useci za korišćenje sa sistemima od više grejača imaju oblik dva ekcentrično spojena pravougaonika, dok je treći usek za single coil grejače klasičan Cyclops. Na unutrašnjem zidu tanka se nalazi i o-ring za fiksiranje spoljašnjeg prstena za štelovanje protoka vazduha. Unutrašnji prečnik ovog dela tanka je svega 18 mm, što govori da je iskorišćeno više materijala za zidove kako bi se još više smanjila zapremina same komore za isparavanje.

Spoljašnji prsten za štelovanje protoka vazduha se izrađuje od nerđajućeg čelika (u svojoj prirodnoj boji ili ofarban bojom u prahu u crno), bakra ili mesinga i na sebi ima dva seta od po tri paralelna useka postavljenih jedan nasuprot drugom. Preklapanjem određenog dela ovih useka sa usecima na unutrađnjem zidu tanka vrši se štelovanje željenog protoka vazduha.

Cena ovog atomizera se kreće oko 90$.

Autor: Prle

Za više detalja posetite naš forum

Komentariši