Mephisto v2 by El Diablo

Mephisto v2 RDA je drip atomizer prečnika 22 mm izrađen od nerđajućeg čelika oznake 304 i predviđen je za rad kako sa jednim, tako i sa dva grejača. Sastoji se od baze, gornje kape sa unutrašnjim zidom tanka i spoljašnjeg zida tanka.

Baza ovog drip atomizera ima klasičnu postavku od tri elektrode na kojima se nalaze veliki otvori prečnika 3 mm za prihvat kantala. Bočne dve dnegativne elektrode su radi bolje provodljivosti zalemljene / zavarene za samu bazu. Šolja za prihvat tečnosti je duboka čitavih 6 mm, što garantuje lep kapacitet i nešto dužu autonomiju od većine drip atomizera koji s enalaze u ponudi. Same glave šrafova kojima se pričvršćuje kantal su dosta masive, što omogućava postavljanje grejača bezmalo bez upotrebe ikakvog alata. U osnovi baze se nalazi jedan o-ring za fiksiranje unutrašnjeg zida tanka sa gornjom kapom. Pozitivni pin u 510 konektoru je posrebren i podesiv je.

Gornja kapa na svom vrhu nema klasičan otvor za prihvat 510 drip tipova, već je taj otvor dosta širi i predviđen je za postavljanje drip tipova koje je El Diablo napravio specijalno za ovaj drip atomizer. Postoji 5 drip tipova izađenih od belog i crnog derlina, nerđajućeg čelika, mesinga i bakra. Naravno, u ponudi je i izolator izrađen od belog ili crnog derlina koji se može kupiti i postaviti u ovaj otvor i koji omogućava korišćenje standardnih 510 drip tipova. Unutrašnji deo kape ja konusno obrađen kako bi mu se smanjila zapremina i pojačao intenzitet ukusa tečnosti koja isparava.

Na gornju kapu se nastavlja unutrašnji zid tanka koji na sebi o-ring za fiksiranje spoljašnjeg zida tanka, kao i dva seta otvora za protok vazduha postavljenih jedan nasuprot drugom. Naime, ovi setovi se sastoje od jednog useka kao kod Cyclops RDA ispod koga se nalaze tri kružna otvora, što garantuje više nego dovoljno vazduha za svakog korisnika.

Spoljašnji zid tanka služi ujedno i kao kontrola protoka vazduha i na sebi ima postavljena tri seta otvora identična otvorima koji se nalaze na unutrašnjem zidu tanka i čijim preklapanjem se vrši izbor željenog protoka vazduha. U ponudi je 4 varijanti materijala od kojih je izrađen spoljašnji zid tanka i to su nerđajući čelik, nerđajući čelik sa crnom oblogom, mesing i bakar.

Iako ovaj model nudi par zanimljivih poboljšanja u odnosu na svog prethodnika, ipak postoji i par stvari koje su unazađene. Jedna od njih je i to da kada se koriste standardni drip tipovi sa dodatnim derlinskim izolatorom oni ne stoje čvrsto an svom mestu već se vidljivo “klackaju” u ležištu.

Cena ovog drip atomizera se kreće od 110,00$ do 135,00$ u zavisnosti od toga koja ih prodavnica ima u ponudi.

Autor: Prle

Za više detalja posetite naš forum

Komentariši