Infiniti CLT v2 RDA

Infinite CLT RDA v2 je drip atomizer prečnika 22 mm napravljen od nerđajućeg čelika oznake 304 i namenjen je za korišćenje isključivo u dual coil sistemima grejača. CLT v2 je u stvari kombinacija Helios, Plume vail i Tobh drip atomizera, tj pri konstruisanju su uzete najbolje osobine ova tri drip atomizera. Sastoji se od baze atomizera, spoljašnjeg zida tanka i gornje kape koja ujedno nosi i unutrašnji zid tanka. Nema standardan otvor za 510 drip tip, već dolazi sa dva drip tipa, od kojih je jedan izrađen od nerđajućeg čelika a drugi od derlina.

Baza atomizera se sastoji od centralne pozitivne elektrode koja na sebi ima blok kao i Helios drip atomizer i dve bočne negativne elektrode koje su sastavni deo šolje za prihvat tečnosti. Otvori za pričvršćivanje kantala na pozitivnom bloku su prečnika 2 mm, dok su na negativnim eletrodama 1.6 mm i postavljeni su dosta visoko u odnosu na gornju ivicu šolje za prihvat tečnosti. Sama šolja je dubine 4 mm. Takođe, sa bočne strane negativnih elektoda nalaze se dva otvora za dovod vazduha iza grejača, slično kao kod Plume vail RDA. Baza na sebi i rebra za hlađenje. Sam 510 konektor ima pozitivni štelujući pin izrađen od bakra.

Spoljašnji zid tanka na svom donjem delu ima dva kružna otvora postavljena jedan nasuprot drugog identična otvorima koji se nalaze na bočnim strana negativnih elektroda na bazi i njihovim preklapanjem se vrši kontrola protoka vazduha iza grejača. Nešto višlje su na identičan način postavljena dva useka za dovod vazduha na grejače.

Gornja kapa na sebi takođe ima rebra za hlađenje ispod kojih se nastavlja unutrašnji zid tanka. Na unutrašnjem zidu se nalaze dva seta od po dva kružna otvora prečnika 2 mm i dva useka iste dužine kao useci na spoljašnjem zidu tanka postavljeni jedni nasuprot drugog u parovima. Rotacijom gornje kape vrši se izbor parova otvora za dotok vazduha, i njihovim preklapanjem sa otvorima na spoljašnjem zidu tanka vrši se štelovanje dotoka vazduha na grejač. Unutrašnji deo kape je obrađen konusno tako da pojačava turbulenciju prilikom povlačenja i samim tim i ukus tečnosi. Otvor za prihvat drip tipa nije standardan već je prečnika 10 mm i zbog toga uz atomizer stižu i dva drip tipa.

Cena ovog drip atomizera se kreće od oko 32$ do 41$ u zavisnosti od prodavnice koja ih ima u ponudi.

Autor: Prle

Komentariši