The Rig mechanical mod by V.A.M.P.

The Rig je mehanički mod kuće V.A.M.P. i izrađuje se od mesinga 360, nerđajućeg čelika 304 i bakra. Sastoji se od tube za 18650 bateriju u koju je inkorporirano telo prekidača, gornje kape sa 510 konektorom i tastera za okidanje. Dužina moda iznosi 110 mm, dok je njegova širina 25 mm.

Gornja kapa pored standardnog 510 konektora sa donje strane ima dva zavrtnja, pri čemu se zavrtnjem koji je bliži samoj kapi reguliše kontakt atomizera sa plus polom, a zavrtnjem koji se zavija u njega se reguliše kontakt baterije i omogućava korišćenje 18650 baterija različitih dužina bez “zveckanja” u modu. Posmatrana sa strane gornja kapa ima oblik zarubljene kupe koja na svom vrhu ima prečnik od 22 mm čime je obezbeđeno da atomizeri sa tim prečnikom vizuelno lepo leže na modu.

Sama tuba baterije na sebi ima gravuru tornja i prilično je debelih zidova, što je pored odabira materijala osnovni razlog veoma malog gubitka u voltaži na ovom modu.  Donji deo ove tube je ujedno i telo prekidača, čime je izbegnuto uvođenje još jednog navoja  za spajanje prekidača i tela moda i eleminisana još jedna karika u lancu koja bi značila veći gubitak u voltaži. Sa unutrašnje strane tube, na telu prekidača, nalazi se derlinski izolator kako minus pol baterije ne bi bio u stalnom kontaktu sa prekidačem ili telom moda.

Taster prekidača nakon montaže je u ravni sa donjom linijom tela moda, te sam mod ne poseduje kočnicu i za njom realno ne postoji potreba ukoliko mod ne nosite u džepu ili torbici. Za kontrolu odvajanja prekidača od baterije upotrebljena je opruga.

Prle

Komentariši