Rizik od isparenja koje stvara e-cigareta znatno manji nego što se verovalo

Polemika o tome da li bivši pušači smeju da puše elektronske cigareta na javnom mestu mogla bi se okončati istraživanjem prof. Igora Burstina koji tvrdi da su isparavanja e-cigareta neškodljiva.
Profesor Igor Burstin s američke Dreksel univerzitetske škole javnog zdravlja, poručuje da hemikalije u elektronskim cigaretama ne predstavljaju zdravstvenu opasnost ni za one koje ih koriste ni za osobe oko njih, s obzirom na generalno prihvaćene limite štetnih materija u okolini.
E-cigarete koriste milioni bivših pušača koji su još uvek zavisni od nikotina, posebno u zemljama kao što su SAD gde je antipušačka kampanja značajno smanjila broj pušača. Neki lekari su i ranije govorili da je zdravstveni rizik od isparenja koje stvara e-cigareta znatno manji, ali već se duže raspravlja jesu li i koliko su ove cigarete opasne po zdravlje.
Istražujući oko 9.000 prethodnih hemijskih analiza isparavanja i tečnosti koja se nalazi u e-cigaretama dr Burstin je zaključio da je nivo kontaminacije koju stvaraju e-cigarete beznačajan, odnosno daleko ispod dopuštenih granica i ne predstavlja bilo kakav zdravstveni rizik.
Ovo je prvo istraživanje koje je finansiralo američko udruženje potrošača The Consumer Advocates for Smoke-free Alternatives (CASAA) Research Fund. Predsednica ovog udruženja Elen Keler, smatra da su prethodna istraživanja koja su ukazivala i na najmanju kontaminaciju e-cigareta korišćena u propagandne svrhe od strane onih koji ne razlikuju e-cigarete i one klasične koje su zaista opasne.
Iako je bilo tvrdnji da su formaldehid, akrolein, nitrosamini, metali i etilen glikol iz e-cigareta opasni, ovo istraživanje pokazuje da nivoi ovih jedinjenja ne predstavljaju nikakvu zdravstvenu opasnost. Ipak, i sam dr Burstin upozorava da korišćenjem e-cigareta u organizam ulaze znatne količine hemikalija kao što su propilen glikol i glicerin. Iako se te količine ne smatraju opasnim jer su ispod dopuštenih limita, on ipak predlaže kontinuirani monitoring koji će potvrditi da rizika nema.
Ovo istraživanje se nije bavilo uticajem nikotina jer se on sam po sebi ne smatra zdravstvenim problemom. Međutim, nikotin poput kofeina i drugih stimulansa stvara zavisnost i može predstavljati manji rizik za srčani udar i moždani udar, tako da e-cigarete nisu sasvim bez rizika. Dr Burstin ističe da je taj rizik isti kao i kod ispijanja kafe ili konzumiranja deserta, odnosno daleko manji nego onaj koji donosi pušenje duvanskih proizvoda.

Istraživanja koja ukazuju na moguće karcinogene

Britanski National Consumers’ Institute je u avgustu ove godine međutim objavio da su u parama e-cigareta pronašli znatne količine karcinogenih molekula koji prethodno nisu bile detektovani. U tri od 10 slučajeva nivo karcinogenog sastojaka formaldehida približio se onom koju ispuštaju obične cigarete.
Oni koji zagovaraju zabranu upotrebe e-cigareta u javnim prostorima ističu zato da je rizik ipak prisutan i da niko nema pravo da nameće konzumiranje štetnog proizvoda.

http://www.magicnobilje.com/vesti/aktuelno/229986/e-cigarete-uzvracaju-udarac

Komentariši