Elektronske cigarete ne sadrže kancerogene materije

Stručnjak za kardiovaskularne bolesti sa Onazis Univerziteta, dr. Farsalinos misli da je predlog SZO prestrog i da se zasniva na jednostranom iznošenju dokaza, selektivnim citiranjem i izvlačenjem iz konteksta pojedinih studija

Za razliku od duvana elektronska cigareta ne sadrži kancerogene materije! Da li je SZO prenaglila sa predlogom?Svetska Zdravstvena Organizacija dala je novi predlog o zabrani upotrebe e-cigarete na javnim mestima, međutim naučnici tvrde da je odluka jednostrana i neosnovana i zasnovana na predrasudama a ne na naučnoj osnovi. E-cigareta ne sadrži toksične materije, dok ih u konvencionalnim ima preko 4.000 od kojih sedam dokazano izazivaju kancerogena oboljenja. Da li je ovo još jedan neuspešan pokušaj nekih političkih lobija da suzbije krah duvanske industrije?Stručnjak za kardiovaskularne bolesti sa Onazis Univerziteta, dr. Farsalinos misli da je predlog prestrog i da se zasniva na jednostranom iznošenju dokaza, selektivnim citiranjem i izvlačenjem iz konteksta pojedinih studija. “Ovim predlogom zvaničnici SZO ignorišu interese pušača koji žele da ostave cigarete i zanemaruju prednosti i beneficije elektronske cigarete u odnosu na konvencionalne. Pred nama je duga bitka da ubedimo u to regulatorna tela na koje razni politički lobiji sve više vrše pritisak”. Izjavio je dr.Farsalinos.Druga studija sa filadelfijskog Univerziteta Drexel posle istraživanja dokazuje da ne postoje činjenice koje bi potkrepile tvrdnju da para koju proizvodi elektronska cigareta šteti zdravlju okoline te su i pokušaji da se izjednači sa konvencionalnim cigaretama neobjektivni.Doktor Burstin je ispitao preko 9000 hemikalija koje se nalaze u isparenjima tečnosti elektronskih cigareta. On je utvrdio da nivo kontaminata koji se nalaze u tečnostima za elektronske cigarete je beznačajan i daleko je ispod nivoa koji predstavlja rizik po zdravlje. E-cigareta ne umanjuje dotok krvi i kiseonika u srce što dokazano izazivaju obične cigarete. Takodje je zaključio da ne postoji rizik ni za pasivne pušače.Ova studija je takodje opovrgla tvrdnje duvanskih i farmaceutskih kompanija da propilen glikol i biljni glicerin predstavljaju opasnost po zdravlje. Studija je potvrdila da one hemikalije koje se nalaze u tečnostima za elektronske cigarete su toliko malim količinama da ne predstavljaju rizik.Kompanije koje se bave prodajom elektronskih cigareta  tvrde da nema mesta panici i da ne očekuju pad prodaje posle predloga SZO jer elektronska cigareta nije isto što i klasičan duvanski proizvod i ne sadrži 4000 toksičnih i kancerogenih materija koje se nalaze u običnoj cigareti. Pojavom elektronske cigarete broj pušača u Srbiji je znatno opao, a iskustva korisnika govore da se većina njih gotovo nikad ne vrate pušenju. Postavlja se pitanje kome ova statistika ne ide u prilog i hoće li novi predlog SZO-a samo vratiti pepeljare na sto?

Komentariši